HongKong Teacher Chou Chang Hu, Hongkong 1996 to 1999

He was my initial calligraphy teacher. Founder of the Hong Kong Association Of Calligraphy And Painting

Singapore Teo Ann Association Teacher Zeng Guang Wei, 2011 to 2016

Singapore Calligraphy Centre Teacher Teng Jia Shu, 2000 to 2005